บริษัท โอริโก (ประเทศไทย) จำกัด

แบรนด์สินค้า

การโฆษณา
เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์

หมวดสินค้า(ย่อย)

เครื่องใช้โต๊ะทำงาน
กล่องเก็บเอกสารกระดาษ
กล่องเก็บเอกสารพลาสติก
ของใช้บนโต๊ะ
ของใช้สำนักงาน
ถาดเอกสารกระดาษ
ถาดเอกสารพลาสติก
ถาดเอกสารลวด

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
กุญแจ
ตู้เก็บกุญแจ
ตู้เซฟ

โต๊ะ
ชุดรับแขก
อุปกรณ์เสริมโต๊ะคอมฯ
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
เลาน์จ โต๊ะกาแฟ
แท่นปาฐกฐา
โต๊ะ
โต๊ะคอมพิวเตอร์
โต๊ะทำงาน
โต๊ะประชุม

เก้าอี้
อุปกรณ์เสริมเก้าอี้
เก้าอี้ทั่วไป
เก้าอี้สำนักงาน
เก้าอี้ห้องประชุม
เก้าอี้ห้องรับแขก

ตู้เอกสาร
ตู้ลิ้นชัก
ตู้เก็บเอกสาร
ตู้เก็บเอกสารกระจก
ตู้แฟ้มแขวน
อุปกรณ์เสริมตู้เอกสาร

ชุดเฟอร์นิเจอร์
ชุดเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
นักบริหารระดับสูง
ผุ้จัดการ
เจ้าหน้าที่

อุปกรณ์กั้นห้อง
ฉากกั้นห้องทึบ
ฉากกั้นห้องผสม
ฉากกั้นห้องใส
อุปกรณ์ฉากกั้นห้อง

อุปกรณ์ตกแต่ง
อุปกรณ์ตกแต่งสำนักงาน

อุปกรณ์เสริม
บันได
ผ้ารองพื้น&เก้าอี้
อื่นๆ
อุปกรณ์บนทางเดิน

กล่องใส่อุปกรณ์
กล่องเก็บของกระดาษ
กล่องเก็บของพลาสติก

ชั้นวางของ
ชั้นวางของ
รถเข็น
อุปกรณ์และอะไหล่

หลอดไฟ
หลอดตะเกียบ
หลอดฟลูโอเรเซ็นท์
หลอดฮาโลเจน
หลอดไส้